ABC

Atman Buddhi Concentration (ABC)


De naam ‘Atman’ is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als ‘het Licht, de Oorsprong, het Ware Zelf’.

‘Buddhi’ is de kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. 

Vanuit deze lichtkracht zijn de Atman Buddhi Concentration producten geënergetiseerd en geïnitieerd,

waardoor ze een continu contact met de Lichtwereld onderhouden. 


Atman Buddhi Concentration zijn paarse kristalglazen lichtinstrumenten, gevuld met universele kosmische energie.

Ze hebben een hoge energetische trilling, die mensen helpt hun bewustzijn op te tillen naar een niveau van meer begrip en acceptatie.

ABC lichtinstrumenten zijn een geweldig hulpmiddel voor mensen die open staan voor een hogere visie,

een ruimer bewustzijn en geïnteresseerd zijn in spirituele groei. Ze helpen om de chakra's te zuiveren en in balans te brengen,

wijsheid stap voor stap te integreren in het dagelijkse zijn en beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. 


Deze lichtinstrumenten zijn geïnitieerd vanuit het universele zijn, om de ontwakende en zich steeds bewuster wordende mens

op ieder niveau van spirituele ontwikkeling te helpen bij de groei naar waar begrip en de integratie van liefde-wijsheid.'

De ABC bollen, hangers & piramides vormen prachtige lichtinstrumenten die de gevorderde ziel helpen in zijn spirituele ontwikkeling. 

Ze harmoniseren de leefomgeving en verhogen deze in trilling. Ze brengen de mens in contact met zijn hoger zelf en vervullen hem

met een overheersend gevoel van rust en vertrouwen in het Al.