Meditatieve muziek - CD's

ABC Music


Ervaar Atman Buddhi Concentration in muziek en door de muziek heen.

Op de tonen van het Licht, toont zich het oordeelloze zijn, dat alles laat zijn.


Alles is zoals het behoort te zijn.


Bij het horen van de muziek, opent het hart zich voor acceptatie.

Healing en en berusting in innerlijke vrede manifesteren zich door de hoge trilling heen,

die vanuit liefde-wijsheid in de muziek wordt gelegd. Al wie een zuiverend hart heeft, kan er zich volop in vinden.


  Universal Heart  

The best of Lilian

       The Fool          

The path to heaven

Nada Brahma