Satsang

Satsang


Hansananda, grondlegger van de 'Kosmosofie: leer van het AL', schreef een zevendelige boekenreeks waarin hij

een inkijk geeft in de wereld van liefde-wijsheid. Zijn boeken zijn geïnspireerd en vormen een inspiratiebron

voor al wie zich wenst te verdiepen in het ontsluieren van het ego, en thuis wenst te komen in een steeds ruimer begrip van alle zijn. Hansananda en Lilianananda brengen met de Satsangs een non-dualistische kijk, waarbij ze vanuit waar begrip heel helder toelichten in welke vorm dualtiteiten, conditioneringen en normen onbewust in ons leven en hoe we hierin met elkaar maatschappelijk verweven zijn. Door middel de Satsangs, nodigen zij je uit op het ontsluieringspad, waarbij toenemende vreugde, bevrijding en licht aan ruimte en kracht winnen. Wie zijn ego overwint komt thuis in vrede.

Wie zijn denken doorziet, opent de deuren van het universele hart.


Wie vertrouwd is met de delen 4 en 5 van de boeken van Hansananda, is van harte welkom op de meerdaagse Satsangs

van Hansananda en Liliananda middenin de prachtige natuur van het Schwarwald.


Voor Satsangs en kosmosofie cursussen die het intergreren van het Licht en de Waarheid bevorderen, kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres: 


kosmosofie.abc@gmail.com


Voor meer informatie en data van de Satsangs, neem gerust een kijkje op; www.sathotel.de