ABC lichtinstrumenten

ABC Bollen


De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument.

Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn vervat zit.
Door steeds bewuster mee te werken aan de zuivering van blokkades, komt de universele kracht in het eigen zijn, steeds meer bovendrijven. Stralen vanuit innerlijk weten en vertrouwen neemt toe, begrip neemt toe, evenwicht neemt toe, berusting neemt toe… allemaal toenemende kwaliteiten die een nieuwe spirituele generatie aankondigen.

De hulp van het Licht komt de vele innerlijke meesters die nu uiterlijk geïncarneerd zijn toe.

Verlichtende inzichten integreren op aarde vraagt interesse in meesterschap, doorzettingsvermogen en groeipotentieel.

De bollen spreken het groeipotentieel van meesters in wording aan, en ondersteunen het groeipotentieel opdat het zich kan vrijmaken van interfererende trillingen. Niet elke trilling op aarde is even zuiver. De bollen zuiveren de omgeving, de eigen waarneming en weerstanden.

De kleine bollen zijn licht genoeg om mee te kunnen nemen op plaatsen waarvan men weet dat deze bepaalde trillingen aantrekken die het eigen trillingsveld bezwaren. De grotere bollen stralen dan weer zo krachtig dat zij een hele ruimte in het “Licht” kunnen zetten, en een hoger trillingsniveau bewaken.


Als meditatiebol


Tijdens de meditatie spelen de ABC bollen de rol van energietransmittors.

Ze zenden een hoogfrequente energie uit die voorbij elke vorm van menselijk denken gaat.

In deze zijnstoestand vindt men de ware meditatie, in contact met Atman-Buddhi, wat transformatieprocessen verlicht en blokkades zuivert.


In samenwerking met kristallen en edelstenen


De ABC bollen hebben de neiging zich te willen verbinden met iets of iemand. Een bijzondere eigenschap is de samenwerking van de ABC bollen met kristallen en mineralen. Geplaatst op bv. een amethist bergkristal, rozenkwarts, enz. zal de ABC bol er voor zorgen dat het kristal volledig in z’n energie komt te staan. Hierdoor begint het kristal te stralen en wordt zijn werking vele malen versterkt.


Om mee te nemen


De kleinste bolletjes (4 en 6 cm) passen heel goed in een jaszak of handtas. Handig voor diegenen die door hun gevoeligheid energetisch veel ‘opnemen’ uit de omgeving. De bolletjes werken als het ware als aurabeschermer door de gebruiker te versterken in zijn lichtkracht.


In de auto


De kleinste bolletjes (4 en 6 cm) kan men in de auto plaatsen (bv. tussen de 2 voorste stoelen).

Hierdoor blijft de auto energetisch schoon en wordt er dus veel minder ‘opgenomen’ uit de omgeving waar men door rijdt.


Healing pendel


Speciaal voor de 4 cm bol, zijn er korfjes beschikbaar, waardoor de bol hangend aan een koord, gebruikt kan worden.

Hierdoor is het mogelijk dat de bol kan draaien, waardoor energie in beweging gezet wordt.

Het korfje met bol kan dan al healing instrument ingezet worden. Als de bol linksom draait, wordt onzuivere energie verwijderd.

Draait de bol rechtsom, dan wordt positieve, universele energie toegevoegd.

De bol is ook te gebruiken al pendel, voor het verkrijgen van inzichten en antwoorden.

ABC Piramides

De ABC piramides zijn bruikbaar als meditatie– en healinginstrument en tevens als zuiveringsinstrument voor ruimten bv. in huis, in een praktijk, op het werk… Ze zijn onvoorwaardelijk één puntig gericht op de universele waarheid die alle waarheden laat zijn en die leeft in het hart van de schepping. Door bewust verbinding te maken en open te staan voor de zuiverende werking van de piramides komt u steeds meer thuis in het ware doel, de kern van alle ZIJN.

Energetische problemen als overprikkeling, uitputting… vestigen de aandacht op het belang van het ontwikkelen van innerlijke rust en vrede, ten voordele van een overactief denkvermogen. Het menselijk brein is een mooi instrument voor wie het zuiverend weet te gebruiken. Vastlopen door het idee onuitputtelijk weerstand te kunnen blijven bieden aan de stroom van het leven eist zijn tol.

Zonder wijsheid omgaan met het eigen energetisch systeem eist eveneens zijn tol. Vele energetisch sensitieve mensen hebben nood aan inzicht en ondersteuning in het eigen energetisch functioneren. De piramides brengen de trillingen steeds weer in een hogere evenwichtigere balans, van waaruit men steeds bewuster keuzes kan maken. Het hoofd heeft zijn beperkingen, het hart niet. De piramides zetten het hart op een kiertje, en laten de mogelijkheid om de keuze vanuit universeel zijn te maken, in plaats van vanuit een tijdelijk persoonlijk perspectief.

Leven vanuit het hart biedt meer perspectief op het leren leven vanuit berusting en innerlijke vrede dan men met het denken zou kunnen bevatten. Het leven van een leven vanuit een individuele visie of vanuit een ruimer kader dat alle individuele visies laat zijn, schept een wereld van verschil. De piramides leren ons dat er verandering mogelijk is in zienswijze en dat groeiende vrede realiseren eveneens mogelijk is. De piramides ondersteunen en helpen doelbewust mee bij het uitzuiveren van processen die men bij zichzelf wenst aan te gaan.

Vaak is de mens gericht op het buiten zichzelf zoeken van voorwaarden om gelukkig te zijn, terwijl de onvoorwaardelijke liefde en vrede in zijn eigen hart leeft.

ABC Hangers ovaal 

 

In het dagelijkse leven worden we blootgesteld aan verschillende energetische trillingen. De hanger helpt om bij het eigen zijn te blijven, zodat de gerichtheid op een universeel geheel gemakkelijker stand houdt. De hanger verhoogt de mogelijkheid om vanuit alertheid een onderscheid te kunnen maken tussen persoonlijk gerichte en onpersoonlijk gerichte trillingen. Door het bewust kunnen onderscheiden van invloedsferen kan men bewuster kiezen om aansluiting te blijven maken met het Licht. De hanger helpt om evenwicht te bewaren in een maatschappij die vaak verre van evenwichtig is, en de kracht heeft om zeer destabiliserend in te werken op de gevoelige mens.

 

Door de gevoeligheid bij het universele zijn te leggen, blijft men in zijn kracht.

  

 

ABC Hart hangers

 

De ABC-hanger in facet geslepen hartvorm doet vrijwel hetzelfde als de ovale hanger. Echter hij draagt meer hartenergie in zich mee, welke een verbinding legt tussen het hartchakra en het kruin- en hoger kruinchakra. Hierdoor wordt het vermogen ontwikkeld om menselijke liefde stap voor stap te transformeren naar universele liefde, die gekenmerkt wordt door oordeelloos begrip voor alle zijn.

 

ABC Krachtstenen

 

Gevoelig voor fijne energieën komen sensitieve mensen ook onoverkomelijk in contact met minder fijne energieën. 

De krachtstenen zijn ontworpen om vrijgekomen of opgenomen energieën snel uit het eigen energetische systeem te verwijderen. 

De krachtstenen werken zo als een katalysator bij het proces van uitwisseling van energie met de omgeving. 

Door het gebruik van de krachtsteen kan men versneld de eigen trilling weer op een hoger niveau brengen, dat meer aansluit bij het universele weten, en bij innerlijke vrede.